Hizmet Değişikliği Bilgilendirmesi | Service Change Information

English is below

Yaşar Üniversitesi, uzaktan eğitim faaliyetlerini operasyonel düzeyde yürütmek adına 2022-2023 Güz döneminden itibaren, https://online.yasar.edu.tr/ üzerinden "Çevrimiçi Eğitim Merkezi" tarafından hizmet sağlayacaktır.

Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından akademik, öğrenci ve personele yönelik olarak sunulan öğrenme ortamı, kurum içi eğitim ortamı, canlı ders sistemi, webinar sistemi, ders video sunum hizmetleri ve bunları destekleyici servisler aşamalı olarak kullanıma kapatılacak ve ilgili veriler silinecektir.Akademisyenlerimizin önceki yıllarda vermiş oldukları ders içerikleri aktarımları, Sakai Öğrenme Ortamı kılavuzlarındaki adımlar izlenerek gerçekleştirilebilir. Kurum için eğitimlere yönelik olarak ilgili eğitim sorumlularının aynı adımları izleyerek aktarımları gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Öğrencilerimizin 2022-2023 Güz döneminden itibaren Sakai Öğrenme Ortamına (https://sakai.yasar.edu.tr/) erişimleri sonlandırılmış olup, çevrimiçi derslerle ilgili https://online.yasar.edu.tr/ adresindeki kılavuz ve bilgilendirmeleri takip etmeleri gerekmektedir.

 

İlgili düzenleme gereği uzaktan eğitim faaliyetleri ile ilgili operasyonel düzeyde öğrenci ve akademik personele destek, Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından sağlanmayacaktır. Süreçle ilgili gelişmeleri ve destek taleplerinizi "Çevrimiçi Eğitim Merkezi" https://www.yasar.edu.tr/cevrimici-egitim-merkezi/ sayfasından takip edebilirsiniz.

Şimdiye kadarki iş birliği ve destekleriniz için Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi adına teşekkür ederiz.

 

In order to carry out distance education facilities to operational level, Yaşar University will provide services by the "Online Education Center" via https://online.yasar.edu.tr/ starting from the fall semester of 2022-2023.

The learning environment, in-house training environment, live lecture system, webinar system, course video presentation services, and support services offered by the Open and Distance Learning Application and Research Center for faculties, students and staff will be gradually closed for use and the relevant data will be deleted.

The transfer of course content that our faculties have given in previous years can be realized by following the steps in the Sakai Learning Environment guides. For the trainings of the institution, the relevant training supervisors should follow the same steps.

Our students' access to the Sakai Learning Environment (https://sakai.yasar.edu.tr/) has been terminated in 2022-2023 Fall semester, and they are required to follow the guidelines and information on https://online.yasar.edu.tr/ regarding online courses.

 

Following the relevant regulation, support for students and academic staff at the operational level related to distance education activities will not be provided by the Open and Distance Learning Application and Research Center. You can follow the developments regarding the process and your support requests on the "Online Education Center" https://www.yasar.edu.tr/cevrimici-egitim-merkezi/ page.

On behalf of the Open and Distance Learning Application and Research Center, we would like to thank you for your cooperation and support so far.