Uluslararası öğrenciler için YÖK zorunlu dersler (HIST 1120 “Atatürk’s Principles and History of Revolution” and TURK 1120 “Turkish Language”) aşağıda belirtilen gün ve saatte ilgili sınıflarda örgün olarak yürütülmektedir:


YÖK compulsory courses for international students (HIST 1120 “Atatürk’s Principles and History of Revolution” and TURK 1120 “Turkish Language”) are organized in the relevant classes on the following day and hour


  • HIST 1120 Ataturk Principles and History of Turkish Revolution I: Tuesday 10: 30-12: 20 Class: T 303
  • TURK 1120 Turkish I: Wednesday 16: 30-18: 20 Class: C 006
  • ISG 9120 Occupational Health and Safety I: Wednesday 10: 30-12: 20 Class: C 117

 

  • TURK 1101 Turkish as a Second Language: Wednesday 15:30-17:20 Class: C 126
  • UFND 7020 Social Responsibility: Tuesday 16: 30-18: 20 Class: C 009