YÖK Zorunlu (“Türk Dili”, “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi” ve İs Sağlığı Güvenliği) Dersleri ile ilgili  Mazeret sınavları 21.06.2021 Pazartesi günü; Sakai e-öğrenme ortamı üzerinden gerçekleştirilecektir. Sınavı saatleri aşağıda belirtilmektedir.

 • ​HIST I-II Sınavları       :  10:00-11:00
 • Türk Dili I-II Sınavları:  11:00-12:00
 • ISG I-II Sınavları         :  12:00-13:00

YÖK Zorunlu Dersleri (HIST, ISG, TURK kodlu dersler) Bahar Dönemi dönem sonu sınavları: 13 Haziran 2021 Pazar günü, aşağıda belirtilen saatler aralığında, SAKAI öğrenme ortamında, ilgili derslerin sayfalarında "Kısa Sınav ve Testler" aracında gerçekleşecektir.

 • HIST 1210-1      09.00-10.00
 • HIST 1210-2      10.00-11.00
 • HIST 1210-3      11.00-12.00
 • HIST 1110-1      12.00-13.00
 • TURK 1210-1     13.00-14.00
 • TURK 1210-2     14.00-15.00
 • TURK 1210-3     15.00-16.00
 • TURK 1110-1     16.00-17.00
 • ISG 9110            17.00-18.00
 • ISG 9210            18.00-19.00

UFND kodlu dersler (Kurumsal Temel Dersler) ile ilgili:

UFND dersleri final sınavları/proje/ödev teslimleri ile ilgili bilgiyi, derslerin SAKAI ortamındaki sayfalarında bulabilirsiniz.

Regarding the UFND Courses​ (Foundation Courses):

You may find information about the final exams / project / assignment submissions of UFND courses on the course sites of the related courses in the SAKAI environment.


UFND 6110 Girişimcilik ve İş Planlaması ara sınavı 21.04.2021 19.30-20.30 aralığında dersin sınav aracından gerçekleştirilecektir.


YÖK Zorunlu derslerin mazeret sınavları belirtilen gün ve saatte ilgili dersin sayfasındaki sınav aracından gerçekleştirilecektir;

 • HIST 1110/1210 Sınavları: 18.04.2021 Pazar 10:00-11:00
 • TURK 1110/1210 Sınavları:  18.04.2021 Pazar11:00-12:00
 • ISG 9110/9210 Sınavları: 18.04.2021 Pazar 12:00-13:00